Gyógyító beszélgetés

A JOBB KÖZÉRZETHEZ, A BÉKÉSEBB, EREDMÉNYESEBB, TUDATOSABB ÉLETHEZ VEZETŐ ÚT

GYAKORLATI ÖNISMERET - KÉK PILLANGÓ PROGRAM               

„Amit meg lehet változtatni, az az, ahogyan a változáshoz viszonyulsz, és ahogyan a változás hatására változol.”- mondta Neale Donald Walsh, korunk egyik nagy tanítója. Napjaink  kihívásokkal teli élethelyzetei, ugyanakkor különleges lehetőségeket is rejtenek, ami új hozzáállást, új tudatosságot követel mind kollektív, mind egyéni szinten. Ha szeretnéd tudni, hogyan lehet ezt konkrétan megvalósítani a saját életedben, a környezetedben élőket is segítve ezzel, várlak szeretettel egy egyedi, komplex önismereti munkára, segítő beszélgetésekre, akár "Messenger" segítségével. Így a külföldön és a vidéki településeken élők iszámára is adott ez a lehetőség. Elengedhetetlenül fontos, hogy egyre több ember vállaljon felelősséget az életéért, és a kiszolgáltatottság, a tehetetlenség helyett válassza a szabadságot, döntsön a tudatosság mellett.

Az önismereti programom teljes terjedelemben személyes és online verzióban is elérhető,amely kivételes alkalom egy közösen és részben otthon végezhető, komplex, gyakorlatias önismereti útra. Egyedi lehetőség, mert a Te általad vállalt rész önállóan végezhető, mert a közös munka, szintén egyedi módon gondolatébresztő írásokkal, kérdőívekkel, rengeteg gyakorlattal és hanganyaggal kiegészített, amit később is használhatsz, mert külön egyeztetett személyes vagy online konzultációkkal támogatott. 

„Mivel az, ahogyan gondolkodunk, érzünk és viselkedünk, lényegében a személyiségünk, a személyiségünk az, ami megteremti személyes valóságunkat. Ezért ha új személyes valóságra, új életre vágyunk és törekszünk, új személyiséget kell teremtenünk.” – foglalja össze üzenete lényegét korunk másik nagy tanítója, Joe Dispenza. Elsőként azon érdemes változtatni, hogy tudd, nem kell egyedül átmenned a nehézségekkel terhelt időszakokon. Élj a segítség lehetőségével, hiszen elérhető a támogatás egy új, szebb élet megvalósításához.

„Magadnak kell annak a változásnak lenned, amit szeretnél meglátni a világban.” (Mahátma Gandhi)

 A fő témák röviden: 

- Hogyan tudsz jobb kapcsolatot kialakítani a családoddal, a pároddal, a munkatársaiddal…

- Hogyan találhatsz rá életfeladatodra, hogyan teljesítheted be a küldetésed…

- Hogyan teheted vállalkozásod jövedelmezőbbé…

- Hogyan élhetsz egészségesebb életet lelki, szellemi értelemben…

- Hogyan tudod a legjobbat kihozni jelenlegi élethelyzetedből…

 

Célom, hogy a fenti témákban a közös munka során segítséget nyújtsak a feltárás, a változás folyamatában, mindezt elfogadó, támogató légkörben.

Nekem is az adja a legnagyobb örömet, ha egyre több ember ébred rá: a szenvedés helyett - a tudatosodás által - választhatja a boldogság útját.  

 

Bemutatkozás: A pedagógus, népművelő végzettségem megszerzése után sok dokumentumfilmet és televíziós tudományos magazint rendeztem, Később menedzserként részt vettem a kommunikáció oktatásában, valamint vezetők továbbképzésében. Képeztem magam szakirodalommal és tanfolyamokkal, valamint sok-sok éven keresztül rendszeres látogatója voltam egy szabadegyetem nyitott programjainak, majd egy másiknak pedig előadója, trénere lettem.

2007-ben önismereti tanácsadóként diplomáztam, szakdolgozatomat az Integrál pszichológia témaköréből írtam, amely az ősi és modern, a tudományos és a transzcendens, valamint a keleti és nyugati irányzatokat foglalja egy összefüggő rendszerbe. Személyre szabott egyéni, illetve kiscsoportos, gyakorlat központú önismereti és tudatosságot fejlesztő programokat dolgozok ki, és ilyen foglalkozásokat vezetek személyesen Budapesten, online pedig az ország és a világ bármely részén, "Messenger" segítségével. 

Várható eredmények: A problémás élethelyzeteket előidéző elfojtott érzelmi blokkok oldásával és megváltoztatásával rendeződhetnek az emberi kapcsolatok: legyen az párkapcsolat, szülő-gyermek, testvéri, baráti vagy akár munkahelyi kapcsolat, illetve megoldódhatnak az anyagi és egzisztenciális gondok. A beszélgetések és gyakorlatok lényege, hogy kapcsolatba kerüljünk lényünk legmélyebb részeivel és megtaláljuk, feloldjuk lelki problémáink gyökerét. A vizualizációs gyakorlatok segítségével megálmodhatunk és a pozitív programozásokkal megteremthetünk egy sokkal optimálisabb világot a magunk és mások örömére.  

Módszerek:  A hatékonyság és eredményesség érdekében, a beszélgetés mellett alkalmazom a családtörténet analízist, a személyre szabott, irányított vizualizációs gyakorlatokat, a kellemetlen gondolatok és érzelmek hatástalanítását szolgáló eljárásokat, az egyéni értékmeghatározásokat a különböző életterületeken. Évekig tanultam klaszikus pszichológiát, az értékeit természetesen megtartva érdekelnek az új kutatások, és az új eredményeiket tükröző módszerek (pszichogenetika, NLP, azaz neurolingvisztikus programozás, Belső utazás, választerápia, stb. ...) szintén bekerültek a tematikámba, a mindennapi munkába. A pszichológiai gyakorlatom a családállítás volt, majd három évig dolgoztam segítőként egy csoportban. A kliensekkel a közös munkát rengeteg, fentebb részletezezett, általam készített kiegészítő anyag segíti. Az önismeri program a KÉK PILLANGÓ, erőteljes szimbólumokkal bíró fantázianevet kapta. (Miért Kék pillangó? Elsősorban azért, mert az átváltozás gyönyörű példája, illetve ismerjük a pillangó effektust, a többit majd ...)

Kockázatmentesség: Az első alkalom első fél órája, ami ismerkedéssel és a problémás helyzet feltérképezésével, a lehetséges megoldási javaslatok felvázolásával telik, térítésmentes. Csak kölcsönös bizalom és szimpátia esetén folytatjuk a foglalkozást, a további közös munkát.   

 A JOBB KÖZÉRZETHEZ, A BÉKÉSEBB, EREDMÉNYESEBB, TUDATOSABB ÉLETHEZ VEZETŐ ÚT

A munka lényege: Az alábbi életterületeken és témákon keresztül megnyilvánuló problémák okozója,

a "kis ego-s én" működése héttérbe kerüljön, és végre teret nyerjen a valódi "Én",

azaz "Ön-mag-unkra" találjunk.  

LELKI WELLNES PROGRAM -  Egymásra épülő, választható témák részletesebben 

1. Családtörténet: Családfa, generációs minták (szerepek, játszmák). Családi lelkiismeret. A kapcsolatok javítási lehetőségei édesanyával, édesapával, testvérrel, gyermekkel. Az ítélkezések és elvárások átalakítása megértéssé, együttérzéssé, elfogadássá.

2. Belső gyermek: A sérült belső gyermek támogatása csecsemő, kisded, óvodás, iskolás és kamaszkorban. A lazítás, a felfedezés, az érzelmek egyensúlya, a megfelelési kényszer és a lázadás megnyilvánulásai a jelenben. Gyermeknevelés, meg nem született gyermekek, gyermekvállalás sikertelenségének okai.

3. Párkapcsolatok: Párkapcsolati minták a családban. A lezáratlan kapcsolatokból származó kötődések és sérülések rendezése. A jelenlegi párkapcsolat (vagy annak hiánya). Önérvényesítés vagy önfeladás? A partner, mint tükör. Ideális és egyenrangú kapcsolatok, A sérülések intimitáskerülővé, a hiányok pedig függővé tesznek. Sérülések feltárása, a hiányok és függőségek felismerése és oldása. Az elköteleződéstől való félelem okai.

4. Munka, hivatás, életfeladat: Az életfeladat és az életcélok meghatározása és megvalósítása. „Ajándékod a világnak” című munkalap. A problémamegoldás lépései. Más nézőpontok megismerése, bírálatfogadó stratégiák. Megbecsülés a munkahelyen. A kiégés jelei és fázisai. Az új, ideális munkahely megtalálása, megteremtése, ügyfélkör kiépítése. 

5. Bőség, teremtés: Családi minták, korlátozó hiedelmek, önbüntető programok. A teremtő képzelet. Cselekvési képességek, megvalósítás: Értékek, célok, tervezés. Kudarckerülés, sikerorientáltság. Alkotói erények. Belső hang, pozitív jövőkép, pozitív programozás, hála.

6. Önértékelés: Pozitív és negatív tulajdonságok. Önbizalom, önbecsülés és önszeretet.  Hogyan tudunk jó kapcsolatot kialakítani önmagunkkal és másokkal? Kritika és elismerés önmagunk és mások felé. Pozitív értékek feltárása, önbizalmat növelő megerősítések. Reális énkép, visszajelzések kérése. Munka mind a sötét, mind a világos árnyékos énnel. 

7. Intimitás vagy játszma: A játszmák tudattalansága, rejtettsége, nyeresége. Szereplői: üldöző, áldozat, megmentő. Őszinteség, kivetítések visszavonása, felelősségvállalás. Konfliktuskezelési és együttműködési stratégiák. Egészséges önérvényesítés, az agresszió és a manipuláció sajátosságai.  A határok képviselete, a küzdési stratégiák elengedése. A szeretet, mint életforma.

8. Érzelmi intelligencia: A tény és érzelemmemória. Magasabb rendű érzelmek: innováció, lelkiismeret, empátia. Munkalapok az érzelmek kezelésével kapcsolatban, érzelmi kiegyensúlyozó technikák. Felelősségvállalás, negatív érzelmi energiák kifejezése. Érzelmek és gondolatok összefüggései, kellemetlen érzések és gondolatok hatástalanítása.

9. Megbocsátás, elengedés: A lelki békéhez vezető út, a megbocsátás és az elengedés folyamata.  Méltó emlékezés. Az elfojtás mechanizmusa és hatásai. Régi, eltemetett sérelmek. Megbocsátás, de hogyan?  A megbocsátás sorsformáló hatása. 

10. Kommunikáció: Aktív meghallgatás, elfogadó visszajelzések, értő figyelem. Kerülendő kommunikációs gátak: elterelés, ítélkezés, fenyegetés. Erőszakmentes kommunikáció. Egészséges önérvényesítés: megfigyelés, érzelem kifejezése, kérés. Esetek elemzése, szokások átprogramozása.

11. Egészség és tudatosság: A test a lélekszínpada. A tünetek valódi okainak feltárása. Lelki és szellemi méregtelenítési technikák. Káros szenvedélyek, önpusztító viselkedésminták okainak feltárása. Étkezési problémák, a túlsúly, az allergia érzelmi háttere. A gyógyító folyamatok segítése.    

12. Tudatosság, energiák, változás: A hamis, ideális és a valódi én. Az eltérést okozó érzelmi rétegek, korlátozó hiedelmek és cselekvési minták felismerése, elengedése. Radikális elfogadás, az új én megteremtése. Tudatszintek és hatásaik. További fejlődési lehetőségek, új célok kitűzése. 

Folyamatosan frissülő gondolatébresztő idézetek, rövid elméleti írások, gyakorlatok, időnként könyvajánlók a www.facebook.com /Gyógyító beszélgetés (Kék pillangó), illetve a Berkó Zsófia (Szappanos Zsófia) oldalon olvashatók, ahol természetesen lehetőség van a "KÖVETÉS"-re is, de a legbiztosabb, ha rendszeresen ellátogatsz az oldalakra. A fenti tematika alapján havonta egy-egy téma kerül a fókuszba, így értékes információkat és nem utolsó sorban egy kis ízelítőt is kaphatsz a a garantáltan pozitív változásokat hozó tudatosságfejlesztő önismereti programomból. 

                                                                                                                                                                                                                                           
Berkó Zsófia okleveles önismereti tanácsadó, tréner

Időpont egyeztetése: 20 55 33 44 7 (sms is), berko.zsofia@gmail.com